Política de privacitat

Mitjançant el present comunicat GREEN TAL, S.A. (AMBIENTUM d'ara endavant) amb domicili social en la Carretera de la Coruña, km 23.200, edifici Las Rozas 23  D.P.28230 Las Rozas, Madrid i adreça de correu electrònic info@ambientum.com posa en coneixement dels usuaris del lloc web www.ambientum.com la seva política de protecció de dades de caràcter personal, perquè els usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a AMBIENTUM les dades personals que se'ls requereixin en ocasió de la subscripció, registre o emplenament de qualsevol formulari de dades online o enviament d' email.

AMBIENTUM, es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privacitat per mantenir-la adaptada a la legislació vigent sobre protecció de dades. En tals casos, AMBIENTUM anunciarà en aquest lloc web els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

La visita a aquest lloc web no implica que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre ell mateix. En el cas que l'usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran tractades de forma lleial i lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i altra normativa de desenvolupament.

El dret d'informació.

En funció dels serveis requerits per l'usuari se li informa que les seves dades personals seran incloses en els fitxers de dades personals dels quals és responsable Green Tal, S. A. que es concreten en els següents supòsits:

a)  En el cas de procedir a la contractació dels nostres cursos, repertoris de legislació i altres productes i serveis remunerats li informem conforme a l'Art.5 LOPD que les seves dades personals passaran a formar part del nostre fitxer de Clients, tenint com a finalitat la gestió comptable, fiscal i administrativa derivada de la contractació dels nostres productes i serveis, així com l'enviament de comunicacions comercials i informacions sobre els nostres productes i serveis i prospecció comercial. És obligatori el subministrament de les dades personals sol·licitades per poder procedir a tramitar la seva sol·licitud de compra o subscripció. Destinataris de la informació podran ser-ho les entitats bancàries per a la gestió dels cobraments. En qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició en l'adreça: Carretera de la Coruña, km 23.200, edifici Las Rozas 23 D.P. 28230 Las Rozas, Madrid o en info@ambientum.com. 

b)  En el cas de procedir a inscriure's en el nostre Directori d'Empreses li informem conforme a l'Art.5 LOPD que les seves dades personals passaran a formar part del nostre fitxer Directori d'Empreses, tenint com a finalitat la gestió administrativa de les dades de les empreses i professionals que s'anuncien en el directori, així com l'enviament de comunicacions comercials i informacions sobre els nostres productes i serveis i prospecció comercial. És obligatori el subministrament de les dades personals sol·licitades per poder procedir a tramitar la seva sol·licitud d'inscripció. Destinataris de la informació podran ser-ho els usuaris de la nostra web corporativa que consultin aquest directori, consentint-ho vostè expressament. En qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició en l'adreça: Carretera de la Coruña, km 23.200, edifici Las Rozas 23 D.P. 28230 Las Rozas, Madrid o en info@ambientum.com

c)  En el cas de procedir a inscriure's al nostre Canal d'Ocupació li informem conforme a l'Art.5 LOPD que les seves dades personals passaran a formar part del nostre fitxer Canal d'Ocupació, tenint com a finalitat la gestió dels curriculum vitae i de les dades d'empreses i professionals que se subscriuen al nostre canal de recerca d'ocupació i alta d'ofertes, així com l'enviament de comunicacions comercials i informacions sobre els nostres productes i serveis i prospecció comercial. És obligatori el subministrament de les dades personals sol·licitades per poder procedir a tramitar la seva sol·licitud d'inscripció. Destinataris de la informació podran ser-ho els usuaris que se subscriguin i consultin aquest canal d'ocupació, consentint-ho vostè expressament. En qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició en l'adreça:Carretera de la Coruña, km 23.200, edifici Las Rozas 23, D.P. 28230 Las Rozas, Madrid o en info@ambientum.com 

d)  En el cas de procedir a inscriure's en el nostre servei de consultoria “Línia Verda” li informem conforme a l'Art.5 LOPD que les seves dades personals passaran a formar part del nostre fitxer Línia Verda, sent Green Tal, S. A. l'únic destinatari de la informació, tenint com a finalitat la gestió del registre d'usuaris al nostre servei de consultes de la Línia Verda, així com l'enviament de comunicacions comercials i informacions sobre els nostres productes i serveis i prospecció comercial. És obligatori el subministrament de les dades personals sol·licitades per poder procedir a tramitar la seva sol·licitud d'inscripció. En qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició en l'adreça: Carretera de la Coruña, km 23.200, edifici Las Rozas 23, D.P. 28230  Las Rozas, Madrid o en info@ambientum.com 

e)  En el cas de procedir a inscriure's o emplenar qualssevol formularis de dades personals diferents dels serveis al fet que fan referència els anteriors fitxers li informem conforme a l'Art.5 LOPD que les seves dades personals passaran a formar part del nostre fitxer d'Usuaris Web, sent Green Tal, S. A. l'únic destinatari de la informació, tenint com a finalitat la gestió del registre d'usuaris, gestió de les sol·licituds d'informació sobre els nostres cursos, repertoris de legislació i altres serveis per a la seva posterior contractació, gestió de les subscripcions a butlletins, notícies, concursos, votacions, denúncies i altres activitats ofertes en la nostra web corporativa, així com l'enviament de comunicacions comercials i informacions sobre els nostres productes i serveis i prospecció comercial. És obligatori el subministrament de les dades personals sol·licitades per poder procedir a tramitar la seva sol·licitud d'informació, subscripció o inscripció. En qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició en l'adreça: Carretera de la Coruña, km 23.200, edifici Las Rozas 23, D.P. 28230 Las Rozas, Madrid o en info@ambientum.com

Tots els fitxers de dades personals dels quals és responsable Green Tal, S. A. es troben degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades. 

El consentiment informat

En conseqüència, els usuaris que facilitin dades de caràcter personal en aquest lloc web consenten de forma inequívoca la incorporació de les mateixes als fitxers de dades personals de les quals és responsable Green Tal, S. A. per a les finalitats específicament determinades anteriorment. 

El principi de qualitat de dades

Les dades de caràcter personal proporcionades  pels usuaris seran exactes i posades al dia de manera que responguin amb veracitat a la situació actual de l'afectat. Per això, l'usuari haurà de respondre de la veracitat i certesa de les dades personals subministrades i comunicar qualsevol modificació de les mateixes que es produeixin en un futur.

AMBIENTUM procedirà a la cancel·lació de les dades personals recollides quan deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per la qual haguessin estat recaptades o registrades. La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes. Complert el citat termini es procedirà a la supressió de les seves dades personals.

El principi de seguretat de les dades.

AMBIENTUM ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. El nivell de seguretat adoptat està d'acord amb la naturalesa de les dades personals subministrades i dels tractaments efectuats.

Política de Cookies

Cookies de personalització.- Són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en la seva terminal o que el propi usuari defineixi. Per exemple, l' idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeixi al servei, el disseny de continguts seleccionat, geolocalització del terminal i la configuració regional des d' on s'accedeix al servei.
Cookies de tercers.- En algunes pàgines Web es poden instal·lar cookies de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts. 
Per gestionar l'activitat de les cookies des del seu equip, vostè pot acceptar-les expressament, bloquejar-les o eliminar-les. En cas que no ho faci i segueixi navegant en la web, entendrem que les accepta.

Per portar a terme la gestió de les cookies haurà de seguir les següents instruccions:

 • Internet Explorer: Eines -> Opcions d'Internet -> Privacitat -> Configuració.
  Per a més informació, pot consultar el suport de Microsoft o l'Ajuda del navegador.
 • Firefox: Eines -> Opcions -> Privacitat -> Historial -> Configuració Personalitzada.
  Per a més informació, pot consultar el suport de Mozilla o l'Ajuda del navegador.
 • Chrome: Configuració -> Mostrar opcions avançades -> Privacitat -> Configuració de contingut.
  Per a més informació, pot consultar el suport de Google o l'Ajuda del navegador.
 • Safari: Preferències -> Seguretat. 
  Per a més informació, pot consultar el suport d' Apple o l'Ajuda del navegador.

El bloqueig de l'ús de cookies en la seva navegació, pot fer que alguns serveis o funcions del lloc web no estiguin disponibles.