Premià de Mar

Notícies i alertes

Inici de la preinscripció pel curs 2024-25 a l'escola bressol municipal "Els Gafarrons"

03/05/2024

Des del dimecres 8 de maig, i fins al 21 de maig, estarà obert el termini per fer la preinscripció en línia pel curs 2024-2025 a l'escola bressol municipal "Els Gafarrons".


Per fer la preinscripció, heu d'entrar a la pàgina web de l'escola i allà trobareu l'enllaç on heu d'omplir la sol·licitud amb les dades del vostre fill/a.


El número de centre és a0847406. Cal indicar el nivell: Infantil 0, nascuts el 2024; Infantil 1, nascuts al 2023; i Infantil 2, nascuts al 2022.


Alhora, heu d'enviar la documentació que justifiqui els punts que té cada família a l'adreça electrònica preinscripciobressol@premiademar.cat


Els criteris a al·legar per la puntuació atorgada seran els següents:


Criteris prioritaris:  1. Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, s'obtenen 50 punts. Aquest és el criteri que suma més puntuació. Si l'infant està en situació d'acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre també assoleix aquesta puntuació.

  2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola. Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana, en primer lloc, se sumen 30 punts. Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat, en primer lloc, se sumen 20 punts.

  3. Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 15 punts. Quan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania.


Criteris complementaris que serveixen per desempatar:  1. El pare, mare o el tutor o tutora legal treballa al centre educatiu. Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, se sumen 10 punts.

  2. Família nombrosa. Quan l'infant forma part d'una família nombrosa, se sumen 10 punts.

  3. Família monoparental. Quan l'infant forma part d'una família monoparental, se sumen 10 punts.

  4. Ser bessó o trigemin. Quan l'infant hagi nascut en un part múltiple, se sumen 10 punts.

  5. Quan l'infant es troba en situació d'acolliment familiar, se sumen 10 punts.

  6. Si algun membre de la família té una discapacitat, se sumen 15 punts. Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33%.

  7. Se sumen 10 punts si s'acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.


Per resoldre dubtes, us podeu adreçar al Servei d'Ensenyament, a través del correu electrònic ome@premiademar.cat o del telèfon 93 741 74 01 ext. 4019 / 4021, o a l'Escola Bressol Municipal “Els Gafarrons”, mitjançant el correu escolabressol@premiademar.cat o trucant al 93 741 74 01 ext. 4200 / 4201.

Més informació