Premià de Mar

Notícies i alertes

Ampliat fins al 13 de juny el termini per demanar les beques menjador pel curs 2024-2025

30/04/2024

S'ha ampliat fins al dijous 13 de juny el termini per demanar els ajuts individuals de menjador escolar pel curs 2024-2025 per a educació infantil (segon cicle), primària i secundària obligatòria (amb servei de menjador, no cantina) de la 1a convocatòria.


Els ajuts es poden demanar a través de l'Oficina Virtual de Tràmits de l'Ajuntament entrant a "Beques i subvencions" i a "Sol·licituds beques menjador - Consell Comarcal - CURS 2024-2025". 


Poden demanar les beques les famílies empadronades a Premià de Mar amb infants que cursen des d'I3 fins 4t ESO.


La documentació a presentar és la següent: • Model CCM1 de sol·licitud.

 • Volant de convivència. En cas de no presentar el volant de convivència, la persona sol·licitant declara de forma responsable amb la signatura del model CCM1 que disposa de la documentació que acredita al domicili informat i que ha obtingut el consentiment de totes les persones que consten empadronades.

 • DNI o NIE en vigor.

 • Resolució judicial en cas de separació o divorci.

 • Certificat de discapacitat de l'alumne o germans emès pel Departament de Benestar i Família, si escau.


Informació important: • La sol·licitud l'ha de presentar el pare o mare o tutor/a legal de l'infant beneficiari.

 • La persona sol·licitant haurà de ser major d'edat i facilitarà les dades necessàries d'acord amb el model CCM1 de sol·licitud.

 • S'ha de realitzar una única sol·licitud per tots els germans del nucli familiar.

 • En cas de pares divorciats, on ambdós progenitors volen sol·licitar la beca, s'ha de fer una única sol·licitud conjunta.

 • Es recomana que els sol·licitants facin la declaració de la Renda.

 • A les sol·licituds s'adjuntaran els documents escanejats o fotografiats, preferentment en un únic arxiu.


Per a consultes sobre la tramitació telemàtica, disposeu del servei d'assistència OAC360, escrivint a oac360@premiademar.cat, o bé trucant al 93 595 50 92, disponible de dilluns a divendres de 8 a 20 h.


Per resoldre dubtes sobre els continguts us podeu adreçar al Servei d'Ensenyament, a través del correu electrònic ome@premiademar.cat o trucant al 93 741 74 01, extensions 2018, 4019, 4021 o 2016.

Més informació