Premià de Mar

Notícies i alertes

Acords del ple municipal del mes de gener de 2024

18/01/2024

El ple municipal ordinari del mes de gener es va celebrar el dimecres 17 a la Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloveras. La relació de punts que es van passar a aprovació i la seva corresponent votació van ser les següents:Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anteriorAprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.Eliminació del nombre màxim d'assistències a òrgans col·legiatsEs proposa l'aprovació dels imports en concepte d'indemnització als càrrecs electes sense dedicació per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats, així com l'eliminació del nombre màxim anual d'assistències per un càrrec electe, per tal de no discriminar els grups municipals amb menys representació respecte els altres grups.


Aprovats amb els vots a favor dels grups municipals d'EP-JUNTS, del PSC-CP, d'ERC-AM, del PP i de Cs, i els contraris de CP i de PECP.Mocions no resolutives Moció presentada per tots els grups municipals a petició de l'AAVV Santa Maria – Santa Anna-Tió en defensa de la sanitat pública de Premià de Mar i Premià de Dalt (Inclosa per urgència)  Campanya perquè tornin els metges especialistes al CAP de Premià de Mar i de Dalt i dotar d'urgències les 24 hores al CAP Víctor Català de Premià de Dalt.


Aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.Moció presentada pel grup municipal CP sobre la proposta d'alcaldes de Junts per expulsar immigrants en casos de reincidència  El grup municipal Crida Premianenca proposa al Ple municipal l'adopció del següent acord:    • “1. Expressar el rebuig del Plenari de Premià de Mar a les declaracions dels alcaldes i alcaldesses de Junts per Catalunya del Maresme vinculant immigració i delinqüència, per contribuir als discursos d'odi i a la xenofòbia.  

  • 2. Reprovar la participació de l'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, a la roda de premsa on es va contribuir als discursos d'odi i a la xenofòbia.  

  • 3. Refermar el compromís de Premià de Mar contra el racisme, el classisme i la xenofòbia apostant per les polítiques socials i redistributives per fer front a les causes estructurals de la delinqüència, i en particular a la pobresa i l'exclusió social.”


Denegada en la votació per separat dels punts de la següent manera:


PUNT 1: Denegat en obtenir, en segona votació i amb el vot de qualitat de l'alcalde, els vots a favor dels grups municipals del PSC-CP, de CP i de PECP, els contraris d'EP-JUNTS, del PP i 1 de Cs i les abstencions d'ERC-AM.


PUNT 2: Denegat en obtenir els vots a favor dels grups municipals del PSC-CP, de CP i de PECP, i els contraris d'EP-JUNTS, d'ERC-AM, del PP i de Cs.


PUNT 3: Denegat en obtenir, en segona votació i amb el vot de qualitat de l'alcalde, els vots a favor dels grups municipals del PSC-CP, de CP i de PECP, els contraris d'EP-JUNTS, del PP i de Cs, i les abstencions d'ERC-AM.Moció presentada pel grup municipal PECP per la seguretat al nostre municipi i l'atenció a les persones  El grup municipal Premià En Comú Podem proposa al Ple municipal l'adopció del següent acord:    • “PRIMER.- Reprovar el discurs criminalitzador que associa interessadament inseguretat i immigració.  

  • SEGON.- Dur a terme polítiques concretes que serveixin de contrapès i treballar sobre les veritables causes d'inseguretat i de percepció d'inseguretat, que inclou la precarietat de les prestacions socials o l'accés a l'habitatge.  

  • TERCER.- Instar tant a l'Ajuntament de Premià de Mar com a la Generalitat a invertir en un model de societat menys repressiu i punitivista, que compti amb més presència del cos de Mossos d'Esquadra en el nostre municipi.  

  • QUART.- Convocar la Junta de Seguretat Local, per concretar un pla d'actuació  coordinat entre Policia Local i Mossos, a partir de la identificació dels punts i/o activitats de risc sobre els que cal actuar en aquest pla i la planificació d'una campanya de sensibilització, per afavorir la col·laboració ciutadana.  

  • CINQUÈ.- Traslladar els següents acords al Departament d'Interior, els grups polítics del Parlament de Catalunya, CCOO i UGT, SOS Racisme i les entitats municipalistes de Catalunya.”


Aprovada amb els vots a favor dels grups municipals d'EP-JUNTS, del PSC-CP, d'ERC-AM, de CP, de PECP i de Cs, i l'abstenció del grup municipal del PP.

Més informació