Premià de Mar

Notícies i alertes

Acords del ple ordinari municipal del 15 de maig de 2024

16/05/2024

El ple municipal ordinari es va celebrar el dimecres 15 de maig a la Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloveras. La relació de punts que es van passar a aprovació i la seva corresponent votació van ser les següents:Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriorsAprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.Aprovació Pla anual de Contractació 2024En compliment de l'article 28.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic que imposa a les entitats del sector públic, l'obligació de planificar i publicar l'activitat contractual anual, almenys pels contractes subjectes a regulació harmonitzada, s'aprova el Pla anual de contractació de l'Ajuntament de Premià de Mar per a l'exercici 2024.


Aprovat amb els vots a favor dels grups municipals d'EP-JUNTS, d'ERC-AM, i del PP, els contraris del grup municipal de CP i les abstencions dels grups municipals del PSC-CP, de PECP i de Cs.Aprovació definitiva Ordenança municipal reguladora del servei de gestió de residus municipals i de neteja viàriaAprovació definitiva - Modificació de l'Ordenança reguladora del servei de gestió de residus i neteja viària, per tal d'adaptar-la a la nova normativa prevista a la Llei 07/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminants per a una economia circular i al nou model de recollida de residus que s'està implementant actualment al Municipi.


Aprovada amb els vots a favor dels grups municipals d'EP-JUNTS, d'ERC-AM, de CP, del PP i de Cs, els contraris de PECP i les abstencions del PSC-CP.Restabliment de l'equilibri econòmic del contracte de concessió de la piscina municipal per la instal·lació d'una planta fotovoltaica al Centre Esportiu MunicipalL'Ajuntament de Premià de Mar ha iniciat recentment el desplegament de la instal·lació de plantes fotovoltaiques en diversos edificis municipals. La instal·lació d'una planta fotovoltaica a l'edifici del Centre Esportiu Municipal té per objectiu promoure la sostenibilitat i l'eficiència energètica d'aquest equipament i alhora contribuir, entre d'altres, a la reducció de la petjada de carboni i els seus efectes en el canvi climàtic, la reducció dels costos operatius i l'estalvi energètic i continuar amb el compromís d'aquest Ajuntament amb les energies netes i renovables. La inversió d'aquest projecte és de 201.706,03 €, aquest fet afectarà la viabilitat econòmica de la concessió i produirà un trencament de l'equilibri econòmic del contracte. Per això es proposa una compensació econòmica, per part de l'Ajuntament a la concessionària, per un import de 40.000,00€ anuals durant un període de cinc anys fins assolir la totalitat de la despesa del projecte per un import total de 201.706,03€ per tal de restablir l'equilibri econòmic del contracte de la concessió. La concessionària haurà de justificar anualment els imports abonats per aquest concepte.


Aprovat amb els vots a favor dels grups municipals d'EP-JUNTS, del PSC-CP, d'ERC-AM, del PP i de Cs i els contraris de CP de PECP.

Més informació