Gestió d'incidències

Aplicació i registre d'usuari

L'aplicació es pot descarregar directament en els enllaços corresponents d'aquesta pàgina web, així com en els portals de descàrrega d'aplicacions d'iPhone i Android. També es pot usar des d'aquesta pàgina web. En aquest cas, el ciutadà s'ha de registrar com a usuari del servei.

Comunicació d'incidència

Quan el ciutadà detecti una incidència accedirà a la plataforma "Premià Actua" i ha d'escollir un dels tipus d'incidència establerts prèviament.

Afegir comentari

Un cop escollit el tipus d'incidència, apareixerà una finestra en la qual l'usuari podrà explicar més detalladament l'anomalia detectada i adjuntar-hi una foto. La geolocalització es farà a través de Google Maps. Si l'usuari no es troba en el lloc on s'ha detectat la incidència, haurà d'especificar la localització en el moment de fer la comunicació. Cal revisar la localització en el mapa. En cas que no sigui correcta, cal marcar-la manualment i especificar-la en l'apartat d'observacions.

Autogeneració de correu electrònic

Cada avís enviat des d'una aplicació mòbil o des del web genera un correu electrònic d'avís que arribarà al departament de Premià Actua que correspongui en cada cas.

Resolució de la incidència

L'usuari rebrà una notificació per informar-lo de l'estat de la incidència: tant a la fase de gestió, com en el moment en què s'hagin pres les mestures adients per a la seva resolució.

Descarregar app |

Descarregar app